Contacta amb nosaltres al T. 973 224 222

Les sinusitis pot produir mal de cap?

Els sinus són uns compartiments que estan darrera les cavitats nassals, que ens ajuden a drenar el moc que s’hi diposita en cas de refredats importants. La sinusitis és la inflamació d’aquestes cavitats pel cúmul de secrecions. Si a més hi afegim que tenim algun os del crani bloquejat per algun impacte anterior, això ens pot donar més dificultat per drenar el moc, més inflamació i més molèsties.

En aquests casos, l’osteopatia cranial ens ajuda a que els ossos que composen el sinus, com són el maxil·lar, el frontal, l’esfenoides i l’etmoides, es mobilitzin bé i que els sinus tornin a tenir la capacitat de drenar la mucositat.