Contacta amb nosaltres al T. 973 224 222

Molèsties lumbars

Les molèsties lumbars són molt freqüents en la nostra societat. Les principals causes  són el sedentarisme, l’obesitat, les postures mantingudes en l’activitat laboral i els sobreesforços. Però hi ha d’altres raons que les originen.

La pelvis és la base de la columna, com els fonaments d’una casa. Si estan lliures de tensions, la casa està ben equilibrada i no pateix.

Què passa quan hi ha algun bloqueig en alguna regió de la pelvis? Els fonaments trontollen i la columna ha d’equilibrar-se a base de compensacions, de manera que al cap d’un temps surten molèsties per l’esforç que ha de fer la columna per equilibrar-se.

Quines poden ser les raons del bloqueig de la pelvis?

Els traumatismes directes, com les caigudes d’esquena, accidents de trànsit i també les tensions que provenen dels òrgans interns que estan relacionats anatòmica i directament sobre la columna i la pelvis, com els intestins, el colon, la matriu, la bufeta, el ronyó, el diafragma…..

Un restrenyiment pot causar mal d’esquena?

Sí. El fet que hi hagi menys mobilitat en el colon fa que les vèrtebres i la pelvis tinguin menys moviment, la qual cosa pot produir bloquejos i molèsties a la zona. En aquest cas hem de valorar com estan la columna i la pelvis i mobilitzar-la en cas necessari, però també hem de testar com es mouen les vísceres.

Està clar que cada cas s’haurà de valorar individualment, seguint la història clínica del pacient i arribant a un diagnòstic osteopàtic.