Contacta amb nosaltres al T. 973 224 222

Dificultats a la lactància

Les forces de compressió durant el part poden afectar negativament en alguns casos, sobretot en parts llargs o difícils, o que han necessitat instrumentació com les ventoses o els fòrceps.

El sistema nerviós i el crani del bebè són molt vulnerables i, per tant, aquests parts poden bloquejar algun os del crani que faci que al bebè li costi moure el cap en els dos sentits iguals.

 

 

“Sempre vol el mateix pit! No obre bé la boca! Li costa engolir! Treu moltes glopades! Sempre posa el capet en la mateixa posició!”

 

Són algunes de les afirmacions que fan les mares, que ens diuen que el nen té tensions al crani, a la part anterior del coll i, fins i tot, al diafragma.

Cal fer una bona història clínica i valorarem les tensions de tot el cos del bebè, posant més èmfasi en el crani, la boca, les costelles, el diafragma, les hioides i la part anterior del coll.